حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی یکی از عناصر کلیدی در خدمت حمل و نقل چندوجهی است. به منظور ارائه بهترین خدمات ممکن، ما بخشی ویژه و اختصاصی برای ارائه سرویس های FCL، LCL، و بار فله در سطح جهانی درنظر گرفته ایم.

در طول این سالها، درخشان راه روابط تجاری قوی با اکثر کریرهای اصلی اقیانوس های بین المللی و منطقه ای، پرورش داده است.

ما کارشناس بازارهای داخلی ایران هستیم و به لطف شبکه گسترده بین المللی میتوانیم در فراهم آوردن بهترین راه حل، مشاوره و قیمت رقابتی و مطلوب برای تمام مقصدها حمل و نقل جهانی عمل کنیم.

سرویس های دریایی ما عبارتند از:

صادرات و واردات

سرویس کانتینری

سرویس FCL  و LCL فول کانتینر و خرده بار

حمل بار فله Break Bulk

انجام خدمات

Door To Door تحویل

بیرجند تد