حمل و نقل بین المللی در سه مرحله

اصول کلی تمامی حمل و نقل بین المللی در سه مرحله میباشد :

1) ارتباط با مشتری : ارتباط مشتری با واحد بازاریابی و ارائه بهترین و مناسب ترین سرویس حمل توسط شرکت های واجد شرایط
2)حمل بار: تحویل بار به شرکت های واجد شرایط توسط مشتری و مدیریت مناسب حمل از مبدأ تا مقصد
3) تحویل کالا: تحویل کالا به مشتری در قبال اخذ بارنامه و تسویه حساب مالی

Leave a Reply